Djelatnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u suradnji sa Poljoprivredno poduzetničkim inkubatorom Drenovci održali su edukaciju i radionicu za voćare Vukovarsko-srijemske županije. U prostorima PPI Drenovci prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban održala je predavanje o vrstama i značajkama sirovina za dobivanje proizvoda na bazi pektinskog gela, tehnologiji proizvodnje džema i pekmeza, kao i zahtjevima kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati spomenuti proizvodi. U nastavku aktivnosti prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban i gđa Tera Mandić održale su radionicu u Edukacijsko-proizvodnom postrojenju za preradu voća i povrća, u okviru koje je prezentirana proizvodnja džema od marelice.

izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar održala je predavanje o implementaciji dobre higijenske prakse i HACCP sustava u proizvodnji džema i pekmeza. Na primjeru džema od marelice prezentirala je izradu dijagrama toka, analizu opasnosti i izradu HACCP plana te je dala primjere SSOP-a, radnih uputa, plana čišćenja, evidencija čišćenja i dokumentacije za vođenje sljedivosti.

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Edukacija i radionica - Proizvodnja džema i pekmeza