SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

         

KLASA: 035-01/10-05/01

URBROJ: 2158-82-02-10-06

U Osijeku, 02. 12. 2010. g.

 

 

Predmet: Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada

    pristupnice Kristine Suman, dipl. ing.

 

Kristina Suman, dipl. ing., redovita studentica poslijediplomskog doktorskog studija Prehrambeno inženjerstvo, pokrenula je postupak prijave teme doktorskog rada, pod radnim naslovom:

 

Djelovanje tehnoloških parametara, dodataka i mikrobne populacije na

kvalitetu slavonskog kulena"

 

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je na svojoj II. redovitoj sjednici, održanoj  25. studenog 2010. godine, prihvatilo prijavu teme doktorskog rada te pokrenulo postupak ocjene teme i imenovalo Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

 

  1. Dr. sc. Drago Šubarić, red. prof. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, predsjednik
  2. Dr. sc. Dragan Kovačević, red. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, voditelj, član
  3. Dr. sc. Jadranka Frece, doc., Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb, član
  4. Dr. sc. Hrvoje Pavlović, doc., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, zamjena člana

 

Javna obrana teme doktorskog rada će se održati

u petak, 17. prosinca 2010. godine u 9.00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20.

 

Javna obrana teme doktorskog rada provodi se pred Povjerenstvom za stjecanje doktorata znanosti i Stručnim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada.

 

Obranu će ocijeniti Stručno Povjerenstvo.

 

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

Dekan:

Prof. dr. sc. Drago Šubarić

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Javna obrana teme doktorskog rada pristupnice Kristine Suman, dipl. ing.