O B A V I J E S T


Izuzetno nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da će se u petak, 17. prosinca 2010. godine, u svečanoj dvorani Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, (II. kat desno), održati svečana promocija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 11,00 sati  u dva dijela:

 

I. dio: svečanost promoviranja 8 sveučilišnih specijalista sigurnosti i kvalitete hrane kako slijedi:

  

No

Ime i prezime

Akademski naziv:

1.

Nela Drača

univ. spec. techn. aliment.

2.

Ivo Dorbić

univ. spec. techn. aliment.

3.

Dragana Milosavljević

univ. spec. techn. aliment.

4.

Maja Večenaj

univ. spec. techn. aliment.

5.

Zrinka Gorički

univ. spec. techn. aliment.

6.

Katica Volmut

univ. spec. techn. aliment.

7.

Melita Pašić

univ. spec. techn. aliment.

8.

Dijana Šupuković

univ. spec. techn. aliment.

 

II. dio: svečanost promoviranja diplomiranih inženjera prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva. Tom prigodom promovirat će se ukupno 31 diplomirani inženjer kako slijedi:

  

No

Ime i prezime

1.

Silvio Halt

2.

Monika Babić

3.

Željka Bešvir

4.

Tanja Turk

5.

Ana Glavaš

6.

Kata Mikić

7.

Dijana Gregurek

8.

Željka Jakupić

9.

Dubravka Vranješ

10.

Mara Pejić

11.

Margareta Hruškar

12.

Dragana Zlatar

13.

Joško Bekavac

14.

Vesna Grabar

15.

Dragana Hadžić

16.

Petra Krivak

17.

Ivan Hadrović

18.

Andrej Sekulić

19.

Krunoslav Konta

20.

Andreja Čondor

21.

Marija Marketanović

22.

Željka Marketanović

23.

Goran Gagula

24.

Lučić Slađana-Marija

25.

Senka Presečan

26.

Sandra Kalić

27.

Branka Žukić

28.

Dejan Kresoja

29.

Nikola Batinić

30.

Anita Jelašac

31.

Marko Kožul

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Svečana promocija 17. 12. 2010. g.