Doc. dr. sc. Ana Bucić-Kojić održat će predavanje o istraživanjima provedenim u Laboratoriju za superkritičnu ekstrakciju na ˝Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, v. v. i.˝ u Pragu, Češka Republika. Istraživanja su provedena tijekom tromjesečnog boravka na Institutu u sklopu programa ˝Postdoc˝ i financirana su od Nacionalane zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.


Tema: Superkritična ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz biljnog materijala

Predavanje će se održati u utorak, 25. siječnja 2011. godine u 13.00 sati u predavaonici VI Prehrambeno tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18.

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Prodekan za znanost:
Doc. dr. sc. Jurislav Babić

 

 

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Predavanje o provedenim istraživanjima u sklopu programa ˝Postdoc˝ financiranim od strane NZZ-a - doc. dr. sc. Ana Bucić-Kojić