SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

        

KLASA: 035-01/11-05/02
URBROJ: 2158-82-02-11-04
U Osijeku, 27. 04. 2011. g.

  

Predmet: Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada 

pristupnika Zvonimira Marijanovića, dipl. ing.


Zvonimir Marijanović, dipl. ing., izvanredni student poslijediplomskog sveučilišnog studija, pokrenuo je postupak prijave teme doktorskog rada pod radnim naslovom:


„Primjena ultrazvučne ekstrakcije otapalom i mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi za karakterizaciju meda"

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je na svojoj VI. redovitoj sjednici, održanoj  31. ožujka 2011. godine, prihvatilo prijavu teme doktorskog rada te pokrenulo postupak ocjene teme i imenovalo Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

  1. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, izv. prof.  PTF-a Osijek, predsjednik
  2. dr. sc. Igor Jerković, izv. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, voditelj
  3. dr. sc. Drago Šubarić, red. prof. PTF-a Osijek, suvoditelj
  4. dr. sc. Nela Nedić Tiban, doc. PTF-a Osijek, zamjena člana
     

Javna obrana teme doktorskog rada će se održati

u utorak, 3. svibnja 2011. godine u 9.00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20.

 
Javna obrana teme doktorskog rada provodi se pred Povjerenstvom za stjecanje doktorata znanosti i Stručnim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada.

Obranu će ocijeniti Stručno Povjerenstvo.

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

Dekan
Prof. dr. sc. Drago Šubarić

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Javna obrana teme doktorskog rada pristupnika Zvonimira Marijanovića, dipl. ing