mirkokules Dana 30. svibnja 2011. godine tiho nas je napustio naš uvaženi profesor dr. sc. Mirko Kuleš.

 

Dr. sc. Mirko Kuleš rođen je 1. siječnja 1947. u Jakovlju, RH. Tehničku školu završio je u Ljubljani, a diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Banja Luci 1971.

DoktorskI rad pod nazivom „Prilog poznavanju kemije 4hidroksikumarina" obranio je na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978.

Znanstveno-nastavnu karijeru nastavlja na Tehničkom fakultetu u Banja Luci gdje je 1979. izabran u zvanje docenta, te 1987. godine u zvanje izvanrednog profesora.

Uslijed ratnih zbivanja u Bosni, 1993. godine, profesor Mirko Kuleš dolazi u Osijek i zapošljava se na Prehrambeno‐tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u zvanju docenta, dok je 2004. izabran za izvanrednog profesora.

Znanstveno-istraživačka djelatnost prof. dr. sc. Mirka Kuleša vezana je za tri projekta Tehnološkog fakulteta u Banja Luci, a svoju znanstveno-istraživačku djelatnost nastavio je i na Prehrambeno‐tehnološkom fakultetu kao voditelj dva projekta Ministarstva znanosti i tehnologije - „Arsen u vodi za piće istočne Hrvatske" i „Razgradnja huminskih kiselina podzemnih voda naprednim oksidacijskim procesima", koji je u tijeku od 2008.

Kao rezultat znanstveno-istraživačke djelatnosti prof. dr. sc. Mirka Kuleša publicirano je više desetaka znanstvenih i stručnih radova, a 1990. godine za postignute znanstveno-istraživačke rezultate nagrađen je Poveljom Saveza kemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, kao i Plaketom Univerziteta u Banja Luci.

Aktivno je sudjelovao u nastavnom procesu obrazujući mlade generacije u struci kojoj je posvetio cijeli svoj život, dajući sve od sebe do zadnjeg trenutka. Predavao je na više kolegija na diplomskom studiju i na dva poslijediplomska studija što je bio i njegov najveći doprinos u radu na Prehrambeno‐tehnološkom fakultetu u Osijeku.

Profesor Kuleš je bio osoba koja je dostojno nosila status sveučilišnog profesora, bio je pravedan profesor, uvijek spreman za razgovor i pomoć studentima i kao takav ostati će u sjećanju generacijama studenata ovog Fakulteta, a nama zaposlenima na Fakultetu, njegovim kolegama kao samozatajan i tih kolega, koji je predano i savjesno radio svoj posao, popularizirajući znanost i struku.

Izgubili smo prije svega velikog prijatelja, dragog čovjeka i uvaženog profesora.