SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK


KLASA: 035-01/11-05/02
URBROJ: 2158-82-02-11-09
U Osijeku, 03. 06. 2011. g.

 

Predmet: Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada pristupnice Stele Jokić, dipl. ing.

 

Stela Jokić, dipl. ing., redovita studentica poslijediplomskog doktorskog studija Prehrambeno inženjerstvo, pokrenula je postupak prijave teme doktorskog rada, pod radnim naslovom:

 

„Matematičko modeliranje superkritične CO2 ekstrakcije ulja iz zrna soje"

 

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je na svojoj VII. redovitoj sjednici, održanoj  27. travnja 2011. godine, prihvatilo prijavu teme doktorskog rada te pokrenulo postupak ocjene teme i imenovalo Stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

 

  1. dr. sc. Rezica Sudar, znan. savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek - predsjednica
  2. dr. sc. Darko Velić, izv. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - voditelj, član
  3. dr. sc. Mate Bilić, red. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - suvoditelj, član
  4. dr. sc. Ana Bucić-Kojić, doc., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, - zamjena člana.

 

Javna obrana teme doktorskog rada će se održati

 

u ponedjeljak, 13. lipnja 2011. godine u 12.00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20.

 

Javna obrana teme doktorskog rada provodi se pred Povjerenstvom za stjecanje doktorata znanosti i Stručnim Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada.

 

Obranu će ocijeniti Stručno Povjerenstvo.

 

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.

 

 D e k a n :

 Prof. dr. sc. Drago Šubarić

Obavijest:                                                                                              

1. Pristupnik

2. Članovi Povjerenstva

3. Oglasna ploča

4. Pismohrana                                                                               

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Javna obrana teme doktorskog rada pristupnice Stele Jokić, dipl. ing.