SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
    

KLASA: 035-01/11-05/02
URBROJ: 2158-82-14-11-11
U Osijeku, 17. 06. 2011. g.

  

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek od 16. srpnja 2011. g., daje se sljedeća

 

 

OBAVIJEST O

OBRANI DOKTORSKOG RADA

 

I.          Obrana doktorskog rada pristupnice mr. sc. Mihele Dujmović pod naslovom  "Prehrana dojilja i sastav masnih kiselina majčinog mlijeka"
održati će se dana 6. srpnja 2011. godine (srijeda), s početkom u 11,00 h u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20.

 

II.         Obrana će se provesti pred Stručnim povjerenstvom za obranu doktorskog rada u   sastavu:

 

  1. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, izv. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - predsjednica
  2. dr. sc. Greta Krešić, doc., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija  - voditelj
  3. dr. sc. Milena Mandić, red. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - suvoditelj, član
  4. dr. sc. Ljiljana Primorac, red. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - zamjena člana

Dekan

prof. dr. sc. Drago Šubarić

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Obrana doktorskog rada pristupnice mr. sc. Mihele Dujmović