SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

         

KLASA: 035-01/11-05/02
URBROJ: 2158-82-14-11-10
U Osijeku, 17. 06. 2011. g.

 

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek od 16. srpnja 2011. g., daje se sljedeća

 

 

OBAVIJEST O

OBRANI DOKTORSKOG RADA

 

I.     Obrana doktorskog rada pristupnice Ivane Ljubić Herceg, dipl. ing. pod naslovom "Utjecaj ultrazvuka visokog intenziteta na reološka i termofizikalna svojstva škrobnih suspenzija" održati će se dana 4. srpnja 2011. godine (ponedjeljak), s početkom u 12,00 h u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20.

II.    Obrana će se provesti pred Stručnim povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

 

  1. dr. sc. Jurislav Babić, doc., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - predsjednik
  2. dr. sc. Drago Šubarić, red. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - voditelj
  3. dr. sc. Mladen Brnčić, doc., Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb - suvoditelj
  4. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi, red. prof., Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - zamjena člana

 

Dekan

prof. dr. sc. Drago Šubarić

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Obrana doktorskog rada pristupnice Ivane Ljubić Herceg