Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

Natječaj ZA IZBOR

 

  1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene grane inženjerstva, na Katedri za tehnologije prerade žitarica.
  2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije, znanstvene grane inženjerstva, na Katedri za tehnologiju voća i povrća.

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N. N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11). Pristupnici na natječaj  prilažu dokumentaciju navedenu u obrascu za prijavu, koji sadrži popis potrebne dokumentacije i nalazi se na internetskoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Tajništvu Fakulteta u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek.

 

Obrazac