Opis studija

NOSITELJ STUDIJA

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI

2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova

Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Na diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili preddiplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici koji su završili druge preddiplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati neki od gore sveučilišnih diplomskih studija pod uvjetom polaganja razlike ispita.

Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se temeljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.

AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

·         naziv: magistar/ra nutricionizma i znanosti o hrani

·         kratica naziva: mag. nutr.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam, magistri nutricionisti su visoko obrazovani stručnjaci za rad u prehrambenoj industriji na poslovima vezanim uz sigurnost i kvalitetu hrane, u istraživanju i razvoju, u institucijama za kontrolu ili u državnoj upravi. Ovaj profil zanimanja omogućava i rad na planiranju i organizaciji prehrane te pripreme hrane u ugostiteljstvu, bolnicama, vojsci itd., te rad u državnim ustanovama na poslovima edukacije i promocije zdravlja (bolnice, škole, mediji i sl.). Uz osnovna znanja iz prirodnih znanosti, magistri nutricionisti imaju usvojena i specifična znanja iz područja nutricionizma, mikrobiologije i analize hrane te zakonodavstva, neophodna za procjenu hrane s nutritivnog, senzorskog, mikrobiološkog i toksikološkog aspekta.

MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA

Nakon završetka diplomskog studija, magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Naslovnica Diplomski Fakultet Studiji Diplomski studij - Znanost o hrani i nutricionizam