Naslovnica Događanja u organizaciji udruge Predavanje doc. dr. sc. Sunčice Kocić-Tanackov (Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija), naslova: "Mikotoksini u hrani", Vijećnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek, 5. ožujka 2019., 14 sati.