OPIS PROGRAMA (PDF)

PRETPRIJAVE

Obavještavaju se zainteresirani pristupnici da su u tijeku pretprijave za upis na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek.

Molimo Vas da popunite obrazac pretprijave (Poveznica) te ga dostavite putem e-maila (marko.jukic@ptfos.hr) kako bismo dobili uvid u broj zainteresiranih kandidata.

Ukoliko se skupi dovoljan broj polaznika (min. 10), nastava u okviru Programa će se održati u drugoj polovici rujna i prvoj plovici listopada 2019. Detaljnije informacije o točnom terminu održavanja nastave bit će objavljene na web stranici fakulteta (www.ptfos.unios.hr).

Troškovi školarine: 6.875,00 kn (jednokratno; navedena cijena uključuje sve troškove Programa cjeloživotnog učenja; PDV uključen)
 

INFORMACIJE O PROGRAMU

Navedeni program mogu pohađati osobe koje su tijekom svog prethodnog visokoškolskog obrazovanja stekle minimalno 150 ECTS bodova te su završile neki od studija koji slijede:

 • sveučilišni preddiplomski studij iz područja:
  • biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda/agronomija (osim studija agrarne ekonomike),
  • tehničkih znanosti, polja temeljne tehničke znanosti i kemijsko inženjerstvo,
  • interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova,
  • prirodnih znanosti, polja kemija i biologija
 • stručni studij iz područja:
  • biotehničkih znanosti, polja prehrambena tehnologija,
  • tehničkih znanosti, polja kemijsko inženjerstvo.

Za polaznike koji su završili stručni studij, uvjet upisa na program je prosjek ocjena završenog studija od najmanje 3,0.

Prosjek ocjena završenog studija podrazumijeva srednju vrijednost svih ocjena uključujući i ocjenu Završenog rada/ispita (suma svih ocjena podijeljena s brojem sumiranih ocjena). Navedeni prosjek ocjena ne odnosi se na težinski (ponderirani) prosjek ocjena, koji u obzir uzima i pripadajuće ECTS bodove.

Završetkom programa polaznici će steći 30 ECTS bodova te znanja, vještine i sposobnosti koje su im dostatne i neophodne za upis sveučilišnih diplomskih studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a koje nisu stekli tijekom svog prethodnog visokoškolskog obrazovanja. Završetkom programa polaznici će se moći natjecati za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek bez obveze polaganja razredbenog ispita tijekom razredbenog postupka, odnosno bez obveze upisa i polaganja razlikovnih predmeta pri upisu sveučilišnog diplomskog studija.

Nakon odslušanog programa svaki polaznik je obvezatan pristupiti provjeri stečenih znanja, vještina i kompetencija, odnosno obvezatan je položiti ispite iz svih predmeta.

Nakon uspješno položenih ispita svakom polazniku se izdaje odgovarajuće uvjerenje o završenom programu sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koje isključivo služi za ispunjavanje osnovnih nužnih uvjeta za upis na sveučilišne diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Popis predmeta:

 • Odabrana poglavlja inženjerstva,
 • Odabrana poglavlja biokemije,
 • Odabrana poglavlja kemije hrane,
 • Odabrana poglavlja procesa u prehrambenoj industriji,
 • Odabrana poglavlja kontrole kakvoće hrane,
 • Laboratorijski praktikum.

 

Dodatne informacije:

Studentska služba

Franje Kuhača 20, 31000 Osijek
Tel: 031/224-353
Fax: 031/207-115
E-mail: referada@ptfos.hr
 

izv. prof. dr. sc. Marko Jukić, voditelj Programa

E-mail: marko.jukic@ptfos.hr

Naslovnica Edukacije - Cjeloživotno učenje Fakultet Studiji Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek - PRETPRIJAVE