Općenito

KAKO JE CMQ NASTAO?
cmq_logoCentar za kvalitetu mesa (CMQ) ustrojen je 2007. godine u sklopu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem provođenja:

  • istraživanja u području tehnologije i kvalitete tradicionalnih mesnih proizvoda
  • laboratorijskih analiza za potrebe proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda
  • edukacije i savjetovanja proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda

kako bi se doprinijelo standardizaciji kvalitete i unaprjeđenju tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda (kulena, šunke...)
Njemačko društvo za tehničku suradnju (GTZ) uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja pomoglo je u opremanju centra suvremenom analitičkom opremom.

ZAŠTO JE VAŽNO POBOLJŠATI I UJEDNAČITI KVALITETU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA?

Tržište zahtjeva proizvode vrhunske i ujednačene kvalitete. Također standardna kvaliteta preduvjet je zaštite tradicionalnih mesnih proizvoda.

KAKO UJEDNAČITI I POBOLJŠATI KVALITETU TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA?
Praćenjem fizikalno-kemijskih parametara (laboratorijske analize) koji utječu na kvalitetu proizvoda tijekom procesa proizvodnje i u gotovom proizvodu.

ŠTO CMQ MOŽE PONUDITI?

  1. Laboratorijske analize za proizvođače tradicionalnih mesnih proizvoda.
    Kako bi poboljšali tehnologiju proizvodnje proizvođači za vlastite potrebe kontroliraju kvalitetu sirovine, kvalitetu poluproizvoda tijekom proizvodnje i kvalitetu gotovog proizvoda te na taj način utječu na poboljšanje i ujednačavanje kvalitete svog proizvoda.
  2. Savjetovanje i edukaciju proizvođača tradicionalnih mesnih proizvoda.
    Kroz savjetovanja/radionice proizvođače se educira i savjetuje o mogućnostima poboljšanja tehnologije proizvodnje i kvalitete proizvoda, ukazuje im se na probleme, analiziraju se rezultati laboratorijskih analiza.

 

ZA PROIZVODNJU KVALITETNOG PROIZVODA
PROVJERA KVALITETE JE ISPLATIVA!

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno - tehnološki fakultet Osijek
CMQ ( Centar za kvalitetu mesa)
Trg Sv. Trojstva 3, Osijek - Zgrada Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
(u dvorištu, prizemno lijevo)
Tel. +385(0)31224300

 

Ponuda laboratorijskih usluga CMQ - a

CMQ je opremljen suvremenom analitičkom opremom koja omogućava brzu i kvalitetnu analizu mesa, proizvoda od mesa i tradicionalnih mesnih proizvoda.

R.BR.
PARAMETAR
METODA
UREĐAJ
1.
UDIO MASTI
NIR spektroskopija (AOAC official method 2007.04)
FoodScan Meat Analyser (FOSS)
2.
UDIO VLAGE
NIR spektroskopija (AOAC official method 2007.04)
FoodScan Meat Analyser (FOSS)
3.
UDIO PROTEINA
NIR spektroskopija (AOAC official method 2007.04)
FoodScan Meat Analyser (FOSS)
4.
UDIO KOLAGENA
NIR spektroskopija
FoodScan Meat Analyser (FOSS)
5.
UDIO KLORIDA
Titrimetrijski po Volhard-u
 
6.
pH - VRIJEDNOST
Elektrometrijski HRN ISO 2917
pH metar 510 (Eutech Instruments)
7.
AKTIVITET VODE
 
HygroLab 3 (Rotronic)
8.
SADRŽAJ NITRATA
Automatska spektrofotometrija na 540 nm
FIA star 5000 (FOSS)
9.
SADRŽAJ NITRITA
Automatska spektrofotometrija na 540 nm
FIA star 5000 (FOSS)
10.
BOJA MESA I PROIZVODA OD MESA
Spektrokolorimetrijska (standardna CIA Lab skala boje)
MiniScan XE Plus (Hunter Lab)
11.
ANALIZA TEKSTURE MESA I PROIZVODA OD MESA
Rezanje, Dvostruka kompresija (TPA)
TA.XT2 Plus Texture Analyser (Stable Micro System)

*Minimalna količina uzorak potrebna za analizu je 350 g.