Na temelju članka 46., stavka 4. i 5. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst, članka 6. i 7. Pravilnika o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek od 29. ožujka 2012. godine, a na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj VII. redovitoj sjednici, akademska godina 2017./2018., održanoj dana 26. travnja 2018. godine, imenovalo je Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, u sastavu:
 

Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.
 

Plan aktivnosti Povjerenstva za akademsku godinu 2014./2015.

Izvješće o aktivnostima Povjerenstva u akademskoj godini 2013./2014.

Plan aktivnosti Povjerenstva za 2012/2013.


Arhiva

 • prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, predstavnik nastavnika (predsjednik)
 • dr. sc. Mirela Kopjar, izv. prof., predstavnik nastavnika
 • dr. sc. Marina Tišma, doc., predstavnik nastavnika
 • Antun Jozinović, mag. ing., znan. novak , predstavnik asistenata
 • Petar Paulik, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Pivovara d.d. Osijek)
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Vodovod-Osijek d.o.o.)
 • Dunja Čeple, predstavnik studenata

 • Doc. dr. sc. Mirela Planinić – prodekan za nastavu (predsjednik)
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur. – tajnik Fakulteta
 • Maja Molnar, dipl. ing.
 • Marco Bijuk

 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela Tosenberger

 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Prof. dr. sc. Drago Šubarić
 • Dubravka Jakšić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela TosenbergerZapisnici sa sastanka

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 30. listopada. 2014.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 02. listopada 2013.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 30. listopada 2012.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 19. listopada 2012.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 04. listopada 2012.