Opis studija

NOSITELJ STUDIJA
Prehrambeo-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuTRAJANJE STUDIJA I ECTS bodovi 
3 godine (6 semestara), 180 ECTS bodovaSveučilišni preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom završnog rada i polaganjem završnog ispita.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola te položen obavezni dio državne mature.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, rezultata državne mature i dodadnih postignuća. Prijave za preddiolomski studij Prehrambena tehnologija odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

 AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka prehrambene tehnologije,
  • kratica naziva: univ. bacc. ing. techn. aliment.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA
Pored stečenih općih znanja iz temeljnih prirodnih znanosti, završetkom preddiplomskog studija stječe se dovoljno znanja za nastavak obrazovanja na diplomskim studijima, te dovoljno stručnih znanja koja omogućavaju uspješno obavljanje stručnih poslova u pogonima prehrambene i srodnih industrija. Nakon završetka studija stječu se znanja i vještine za vođenje procesa u različitim industrijama, unapređenje kvalitete procesa i proizvoda, rad u laboratoriju i dr.

MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA:
Nakon završetka preddiplomskog studija, prvostupnik može nastaviti obrazovanje upisom na nekom od sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu.

Izvedbeni plan 2016./2017.

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

I

74376

Opća i analitička kemija

4

2

2

9

I

94744

Matematika I

3

 

2

6,5

I

20187

Tehnička fizika

3

1

1

6

I

94745

Biologija

3

 

2

6,5

I

94748

94749

Engleski jezik I

Njemački jezik I

1

 

1

1

I

74377

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

2

1

UKUPNO:

14

3

10

30

SVEUKUPNO:

27

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

II

88256

Opća mikrobiologija

3

 

2

6

II

94750

Matematika II

2

 

2

6

II

74379

Inženjerska termodinamika

3

1

1

6,5

II

94752

Elementi strojeva

2

 

2

4,5

II

85415

Ekologija

2

1

 

3

II

74381

Informatika

2

 

1

2

II

94748

94749

Engleski jezik I

Njemački jezik I

1

 

1

1

II

74377

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

2

1

UKUPNO:

15

2

11

30

SVEUKUPNO:

28

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

III

88254

Fizikalna kemija

3

 

2

6

III

31236

Sirovine animalnog podrijetla

2

 

1

3,5

III

31237

Sirovine biljnog podrijetla

3

 

1

5

III

88259

Mikrobiologija hrane

3

 

2

6

III 85057 Organska kemija 3 1   6

III

85353

Praktikum iz organske kemije

 

 

3

3

III

88257

88258

Engleski jezik II

Njemački jezik II

1

 

1

1

III

79477

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

2

1

UKUPNO:

15

1

12

31,5

SVEUKUPNO:

28

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

IV

79478

Znanost o prehrani

3

 

 

4

IV

79476

Biokemija

4

 

2

6,5

IV

88262

Tehnologija vode i obrada otpadnih voda

2

 

2

4

IV

79479

Ambalaža i pakiranje hrane

2

 

1

3

IV

79480

Prijenos tvari i energije

4

 

2

6,5

IV

79481

Higijena i sanitacija

2

1

1

3

IV

88257

88258

Engleski jezik II

Njemački jezik II

1

 

1

1

IV

79477

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

2

1

UKUPNO:

18

1

11

29

SVEUKUPNO:

30

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

V

35433

Procesi u prehrambenoj industriji

3

1

2

7

V

35435

Kemija hrane

3

 

1

5

V

88260

Kontrola kakvoće hrane

3

 

3

6,5

V

35436

Mjerenje i upravljanje procesima

3

 

1

5

V

66871

Ekonomika prehrambene industrije

2

1

 

5

UKUPNO:

14

2

7

28,5

SVEUKUPNO:

23

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

VI

35428

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I

3

 

2

6

VI

35439

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla II

3

 

2

6

VI

35440

Tehnologija prerade sirovina animalnog podrijetla

3

 

2

6

VI

 

Izborni kolegij I

2

 

2

3

VI

 

Izborni kolegij II

2

1

1

3

VI 88261 STRUČNA PRAKSA     6 4

VI

63415

ZAVRŠNI RAD

4

3

UKUPNO:

12

5

15

31

SVEUKUPNO:

34

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

VI

135767

Toksikologija hrane

2

1

1

3

VI

85354

Funkcionalna hrana i dodaci prehrani

2

1

1

3

VI

85355

Osnove biotehnologije

2

 

2

3

VI

85356

Tradicionalna biotehnologija

2

 

2

3

Jedan od izbornih kolegija student može birati iz bilo kojeg preddiplomskog studija s liste izbornih kolegija Sveučilišta u Osijeku