Opis studija

NOSITELJ STUDIJA

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI

2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova

Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Na diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili preddiplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici koji su završili druge preddiplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati pod uvjetom polaganja razlike ispita.

Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se temeljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.

Detalje vezano uz upis možete naći ovdje.

AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

·         naziv: magistar/ra inženjer/ka procesnog inženjerstva,

·         kratica naziva: mag. ing. proc.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom diplomskog studija Procesno inženjerstvo magistri inženjeri stručno su i znanstveno osposobljeni za vođenje tehnoloških procesa u kemijskoj, prehrambenoj i srodnim industrijama te za unapređenje postojećih procesa i tehnologija, kao i uvođenje novih. Osim toga, navedeni stručnjaci dobivaju potrebna znanja iz područja optimiranja i projektiranja tehnoloških procesa u procesnoj industriji.

Pored općih znanja iz temeljnih znanosti, magistar procesnog inženjerstva stječe stručna znanja iz projektiranja, modeliranja i simuliranja procesa, ekološkog inženjerstva i srodnih disciplina, koja mu omogućavaju uspješno uključenje u radni proces ili nastavak usavršavanja.

MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA

Nakon završetka diplomskog studija, magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Naslovnica UPISI Fakultet Studiji Diplomski studij - Procesno inženjerstvo