Opis studija

NOSITELJ STUDIJA
Prehrambeo-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

TRAJANJE STUDIJA I ECTS bodovi
2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova
Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Na diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili preddiplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupnici koji su završili druge preddiplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati neki od gore sveučilišnih diplomskih studija pod uvjetom polaganja razlike ispita.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se teljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.

AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: magistar/ra inženjer/ka prehrambenog inženjerstva,
  • kratica naziva: mag. ing. techn. aliment.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA
Završetkom diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo, magistri inženjeri stječu dovoljno općih i stručnih znanja iz temeljnih prirodnih znanosti te iz kemije hrane, mikrobiologije, procesnog inženjerstva, znanosti o hrani i prehrani i drugih disciplina koja im omogućavaju da se bave problematikom vezanom za proizvodnju hrane, za vođenje tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji, za unapređenje postojećih procesa i tehnologija, odnosno uvođenje novih te za projektiranje industrijskih pogona. Pored navedenog, stručnjaci navedenog profila osposobljeni su i za rad na unapređenju postojećih i razvoju novih prehrambenih proizvoda te osiguranju i nadzoru kakvoće. Stručnjaci koji završe ovaj diplomski studij kvalificirani su i za rad u znanstvenim institucijama (fakulteti, instituti) na poslovima razvoja i istraživanja kao i u školama gdje mogu predavati određene stručne predmete.

MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA
Nakon završetka diplomskog studija, magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

Naslovnica UPISI Fakultet Studiji Diplomski studij - Prehrambeno inženjerstvo