Dijana Podravac, mag. nutr., asistent

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija

Suradničko zvanje: Asistent


Popis radova (CROSBI)

Research Gate Profil

Google znalac

Kontakt

Adresa:
Franje Kuhača 18
 
31000 Osijek, CROATIA
tel:
031 224 365
fax:
031 207 115
email
dijana.podravac@ptfos.hr