Katedra za prehranu

Znanstvena istraživanja i nastavni sadržaji unutar katedre usmjereni su na procjenu kakvoće prehrane ciljnih skupina i razvoj odgovarajućih instrumenata (npr. upitnika o učestalosti namirnica).
Na kolegijima u okviru katedre studenti stječu znanja o važnosti izbalansirane prehrane u zadovoljavanju potreba organizma, ali i u unaprijeđenju zdravlja, te smanjenju rizika obolijevanja od bolesti povezanih s prehranom. Opća znanja o izvorima hranjivih tvari i biološki važnih komponenata, u kombinaciji sa znanjima o anatomiji probavnog sustava i probavi hrane, te utjecaju funkcionalnih sastojaka prisutnih u hrani na organizam, pružaju mogućnost primjene u planiranju obroka za sve populacijske skupine. Studenti također stječu znanja o metodama za procjenu prehrane pojedinaca i skupina.

Studenti će biti osposobljeni za:

 • procjenu povezanosti prehrane i zdravlja
 • procjenu stanja uhranjenosti pojedinaca i skupina
 • procjenu prehrambenog statusa pojedinaca i skupina
 • provedbu različitih metoda za procjenu prehrane
 • planiranje prehrane zdravih osoba svih dobnih skupina u skladu s važećim preporukama
 • planiranje prehrane bolesnih osoba

Predsjednica katedre:

izv. prof.. dr. sc. Ines Banjari

 

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 • Funkcionalna hrana i dodaci prehrani
 • Znanost o prehrani
 • Antioksidansi u hrani
 • Cjeloživotna prehrana
 • Dijetoterapija
 • Fiziologija probave
 • Funkcionalna hrana i dodaci prehrani
 • Procjena prehrane i epidemiologija
 • Klinička prehrana
 • Nutricionizam
 • Odabrane teme o funkcionalnoj hrani
 • Odabrana poglavlja iz prehrambene epidemiologije
 • Odabrane teme o funkcionalnoj hrani i dodacima prehrani
 • Osnove psihologije i savjetovanja
 • Potrošači i etika u prehrani
 • Prehrana sportaša
 • Redukcijske i personalizirane dijete
 • Specifičnosti prehrane u različitim fazama života
 • Životne navike i zdravlje