O predmetu

Opća mikrobiologija.pdf

Ishodi učenja i način polaganja ispita

Opća mikrobiologija_ishod.pdf

Opća mikrobiologija II. godina_ishod.pdf

Konzultacije

Nastavnik/suradnik: dr. sc. Lidija Dujmović, docent
Vrijeme: petak 11:00 - 13:00 sati
Prostorija: 51
Kontakt:
031 224 318; email: lidija.lenart@ptfos.hr
Napomena: Ukoliko student nije u mogućnosti koristiti ovaj termin zbog nastavnih obaveza na fakultetu sa predmetnim nastavnikom se može dogovoriti o nekom drugom mogućem terminu.