Katedra za tehnologiju voća i povrća

Katedra obuhvaća nekoliko obveznih (Sirovine biljnog podrijetla, Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla II, Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji) i više izbornih kolegija (Tehnologija prerade i konzerviranja voća i povrća, Kemija i tehnologija voća i povrća, Procesi pripreme hrane, Minimalno procesirana hrana). U okviru kolegija studenti stječu osnovna znanja o uvjetima branja (žetve), podrijetlu, vrstama, sortama i svojstvima sirovina (voće, povrće, duhan, žitarice, uljarice, šećerna repa, šećerna trska, kava, kakao, čaj), fizičkim i kemijskim svojstvima i promjenama sastojaka u sirovinama s naglaskom na čimbenike koji utječu na kakvoću finalnih prehrambenih proizvoda i značaju pojedinih komponenti u ocjeni tehnološke kakvoće i sigurnosti, kao i promjenama sastojaka tijekom čuvanja i prerade tih proizvoda i njihove distribucije. Proučavaju stanje i perspektive proizvodnje sirovina biljnog podrijetla (voća i povrća, s naglaskom na grožđe, te uljarica i žitarica) u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Naglasak je dan i na metode prerade i konzerviranja voća i povrća, vina te ulja i masti.
Studenti stječu osnovna znanja o različitim postupcima obrade i pakiranja hrane za potrebe hotelijerstva, javnih društvenih institucija (škole, bolnice, domovi za djecu, starije osobe i sl.), avionskog i drugih vrsta prijevoza, restorana i sl.
Zbog specifičnosti studija studenti stječu osnovne spoznaje o značaju istraživanja i razvoja novih prehrambenih proizvoda, trendovima u području proizvodnje hrane te osnovama procesa inovacije. Studenti se upoznaju i sa izradom programa za proizvodnju prehrambenih proizvoda.
Studenti imaju na većini kolegija izabrane laboratorijske (praktične) vježbe a imaju u okviru nekih kolegija i industrijske vježbe.
Spoznaje koje studenti stječu slušanjem ovih kolegija osposobit će ih za samostalno rješavanje inženjerskih problema vezanih za proizvodnju kvalitetnih prehrambenih proizvoda na bazi sirovina biljnog podrijetla, konkurentnih na EU tržištu.
Osim navedenih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Katedra obuhvaća i kolegije na doktorskom studiju Prehrambenog inženjerstva i specijalističkim studijima Sigurnost i kvaliteta hrane i Nutricionizam.

Predsjednik katedre:

prof. dr. sc. Mirela Kopjar

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 • Kemija hrane
 • Sirovine biljnog podrijetla
 • Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla II
 • Kemija i tehnologija voća i povrća
 • Minimalno procesirana hrana
 • Procesi pripreme hrane
 • Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji
 • Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrća
 • Začini i aromatsko bilje
 • Brze metode analize hrane
 • Dostignuća u tehnologiji namirnica biljnog podrijetla s elementima HACCP-a II
 • Dostignuća u tehnologiji prerade i konzerviranja voća i povrća
 • Kemija hrane
 • Minimalno procesirano voće i povrće
 • Nutricionist i nove tehnologije
 • Razvoj novih proizvoda
 • Razvoj novih proizvoda u prehrambenoj industriji
 • Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije

 

Naslovnica Zavod za prehrambene tehnologije Katedra za tehnologiju voća i povrća