Katedra za mljekarstvo

U okviru navedenih kolegija koji se izvode na preddiplomskom i diplomskom studiju Katedri za mljekarstvo studenti stječu znanja iz područja tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda; s naglaskom na osnovne tehnološke postupke dobivanja svih mliječnih proizvoda; s naglaskom na mikrobiološke i biokemijske procese u mljekarstvu, proizvodnju tekućih mliječnih proizvoda, fermentiranih mliječnih proizvoda, sireva, sladoleda i mliječnih deserta te prerade sirutke. Uz predavanja se na kolegijima Sirovine animalnog podrijetla i Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda izvode i laboratorijske, te industrijske vježbe. Predavanja obuhvaćaju područja sastava i kvalitete sirovine (mlijeka, meda i jaja), proizvodnih procesa i kontrole higijenske i kemijske kakvoće sirovine i proizvoda. Također, studenti stječu znanja o osnovama znanstveno istraživačkog rada, pretraživanja (citiranja) znanstvene i stručne literature te pisanja završnih, diplomskih i doktorskih radova.

Pored kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju odabrana poglavlja iz tehnologije prerade mlijeka i metodologije znanstvenog rada izvode se na poslijediplomskom studiju.

Djelatnici katedre su osim u znanstveno-nastavnom djelovanju aktivni i u stručnoj suradnji s proizvođačima te provode edukacije vezane uz proizvodnju sira i kontrole kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

Predsjednik katedre:

doc. dr. sc. Mirela Lučan

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

  • Sirovine animalnog podrijetla
  • Autohtoni mliječni proizvodi
  • Mikrobiološki i biokemijski procesi u mljekarstvu
  • Primarna obrada mlijeka i fermentirani mliječni proizvodi
  • Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda
  • Uvod u znanstvenoistraživački rad
  • Metodika znanstvenog rada
  • Odabrana poglavlja iz tehnologije prerade mlijeka