Katedra za tehnologiju mesa i ribe

Na Katedri za tehnologiju mesa i ribe izvode se kolegiji koji omogućuju studentima stjecanje znanja za upravljanje tehnologijama proizvodnje mesnih i ribljih proizvoda. Kolegiji obuhvaćaju cjelokupnu proizvodnju mesnih i ribljih proizvoda od sirovina do gotovih proizvoda s posebnim naglaskom na tehnološka dostignuća te kvalitetu, sigurnost i marketing mesnih i ribljih proizvoda. U okviru kolegija na Katedri studenti se upoznaju s novim metodama konzerviranja, uređajima, tehnološkim linijama i procesima te nutritivnim, prehrambenim, funkcionalnim i marketinškim trendovima u proizvodnji i trženju mesnih i ribljih proizvoda. Nastava na većini kolegija je organizirana tako da studenti prolaze laboratorijske i industrijske vježbe.
Uže područje znanstvenog rada zaposlenika Katedre za tehnologiju mesa i ribe je razvitak mjernih metoda za određivanje termofizikalnih svojstava hrane, matematičko modeliranje nestacionarnih procesa u prehrambenoj tehnologiji te razvitak tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda.


Predsjednik Katedre:
doc. dr. sc. Krešimir Mastanjević

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 • Ekonomika prehrambene industrije
 • Tehnologija prerade sirovina animalnog podrijetla
 • Autohtoni mesni proizvodi
 • Kemija i tehnologija mesa i ribe
 • Tehnologija mesa i ribe
 • Dostignuća u tehnologiji mesa i ribe
 • Dostignuća u tehnologiji namirnica životinjskog podrijetla s elementima HACCP-a
 • Osnove tehnologije mesa
 • Tehnologija autohtonih mesnih proizvoda
 • Tehnologija proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Uzgoj svinja za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Veterinarsko-zdravstveni nadzor u proizvodnji tradicionalnih mesnih proizvoda
 • Zaštita i brendiranje tradicionalnih prehrambenih proizvoda u hrvatskoj i EU

 

Naslovnica Zavod za prehrambene tehnologije Katedra za tehnologiju mesa i ribe