Katedra za biokemiju i toksikologiju

Katedra za biokemiju i toksikologiju uključuje nekoliko ključnih predmeta u obrazovanju akademskog kadra iz područja prehrambene tehnologije, kemije hrane i nutricionizma, u okvirima studijskih programa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Na prediplomskom studiju studenti stječu temeljna znanja iz biokemije i toksikologije, koja su im potrebna za usvajanje daljnjih spoznaja iz srodnih disciplina i ujedno se osposobljavaju za praktičan rad u standardnim biokemijskim laboratorijima. Kolegiji katedre na diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju, te specijalističkim studijima prvenstveno se baziraju na interakciji sastojaka hrane i živog organizma, pri čemu su najrelevantnije negativne posljedice na zdravlje unosom toksikanata te unaprjeđenje zdravlja konzumacijom određenih namirnica ili komponenti. Osim uvida u raznovrsnost bioaktivnih tvari iz hrane, najvažniji kolegiji uključuju razmatranje njihova djelovanja na biokemijsko‐molekularno‐biološkoj razini. Među ishode učenja ulaze i obuka za analizu toksikanata, osposobljavanje za provedbu karakterizacije rizika, predviđanje i prevencija toksičnog djelovanja, primjena metoda sprječavanja kontaminacije i/ili dekontaminacije hrane, razumijevanje mehanizama djelovanja nutrijenata i toksikanata, osmišljavanje novih funkcionalnih namirnica, suplemenata i/ili prehrambenih režima i sl.

 

Predsjednik katedre:
prof. dr. sc. Ivica Strelec

 

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 • Biokemija
 • Toksikologija hrane

 

 • Interakcija hrane i gena
 • Opasnosti vezane uz hranu
 • Prehrambena biokemija
 • Toksikologija radne sredine
 • Fiziologija probave
 • Nutricionistički aspekti pripreme hrane
 • Integrativna fiziologija i prehrambena biokemija
 • Interakcija hrane i lijekova
 • Nutricionistički aspekti pripreme hrane
 • Odabrane teme iz toksikologije hrane
 • Opasnosti vezane uz hranu
 • Toksikologija hrane