Katedra za kemiju i ekologiju

U okviru kolegija katedre studenti stječu znanja iz područja primijenjene kemije u obradi vode za piće i industriju, kao i obradu otpadnih voda što je neophodno  kod studija prehrambenog  i procesnog inženjerstva. Studenti stječu znanja o kemiji vode, fizikalnim, kemijskim i biološkom zagađenju, voda, postupcima za obradu voda, karakteristikama vode za piće, prehrambenu  i procesnu industriju, karakteristikama i načinima obrade otpadnih voda kao i zakonskim propisima u ovom području.

Ekologija je multidisciplinarna znanost koju kroz nastavu studenti upoznaju da bi shvatili da je  više ekoloških problema nego ikad u povijesti čovječanstva. Globalno zatopljenje je trenutno najozbiljniji ekološki problem, a istaknutiji ekološki problemi su i zagađenje zraka i voda, izumiranje mnogih životinjskih vrsta, kisele kiše i mnogi drugi. Nakon odslušanog i položenog ispita iz Industrijske ekologije studenti će naučiti o značenju procesnog inženjera kako oblikovati odgovarajući proces u skladu s održivim razvojem. To podrazumijeva smanjenje nastajanja otpada tijekom proizvodnog ciklusa i izbjegavanje upotrebu poznatih  toksičnih spojeva. Saznati će koje su odrednice industrijske ekologije i kako ih primijeniti u tvornici, korporaciji ili uslužnoj djelatnosti.

Iz kolegija poslijediplomskog studija studenti  spoznaju   važnost uzorkovanja i priprave uzoraka i  upoznaju se s tehnikama u primjeni određivanja  mikro količina organskih supstanci u vodama. Pored navedenih kolegija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, djelatnici Katedre za tehnologiju vode i ekologiju izvode nastavu i na Građevinskom fakultetu u Osijeku iz kolegija Kondicioniranje voda. Na Katedri se provode znanstvena istraživanja iz područja ekologije, kontrole, zagađenja i obrade voda.

Predsjednica katedre:
izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

  • Ekologija
  • Opća i analitička kemija
  • Organska kemija
  • Praktikum iz organske kemije
  • Tehnologija vode i obrada otpadnih voda
  • Izolacijske tehnike i prečišćavanje
  • Upravljanje kakvoćom vode i procesi obrade vode
  • Zelena kemija
  • Izabrana poglavlja iz kemije prirodnih spojeva
  • Izabrana poglavlja organske kemije