Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

U okviru kolegija studenti stječu znanja iz područja fizikalne kemije koja se dalje nadograđuju u inženjerskoj kemiji. Upoznaju se s rješavanjem matematičkih problema iz područja primijenjene kemije. Kroz kolegij Instrumentalne metode analize, studenti stječu znanja iz teorije različitih instrumentalnih tehnika koje se upotrebljavaju za analizu hrane, a kroz samostalan i praktičan rad u laboratoriju svladavaju primjenu ovih tehnika. Osim toga, na kolegiju Ambalaža i pakiranje hrane studentima se prenose znanja iz tradicionalnih i novih ambalažnih materijala koji se koriste u prehrambenoj industriji te iz kemijskih interakcija između ambalažnih materijala i hrane. Kroz praktičan rad studenti upoznaju ambalažne materijale te kako pravilno kreirati ambalažu za proizvod.

Djelatnici Katedre provode znanstvena istraživanja iz područja biološki aktivnih spojeva, njihove karakterizacije u hrani kromatografskim, elektrokemijskim i spektroskopskim tehnikama. Istražuju se, također, interakcije između biološki aktivnih spojeva i makromolekula iz hrane te bioraspoloživost biološki aktivnih spojeva.

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron
 

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

  • Ambalaža i pakiranje hrane
  • Fizikalna kemija
  • Instrumentalne metode analize
  • Ambalažni materijali i ambalaža
  • Instrumentalne metode II
  • Instrumentalne metode analize
  • Inženjerska kemija
  • Ambalažni materijali
  • Instrumentalne metode analize namirnica

 

Naslovnica Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode