Katedra za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale

Na temeljnim kolegijima Katedre, skupina predmeta Projektiranje, studenti stječu osnovna znanja, ali i vještine iz područja projektiranja procesne opreme te projektiranja i optimizacije industrijskih procesa. Pri tome se studenti upoznaju s konstrukcijskim materijalima koji se koriste u procesnoj, odnosno prehrambenoj industriji. Studenti stječu znanja i kompetencije koje će im omogućiti ravnopravni status s ostalim strukama u području projektiranja novih procesnih postrojenja, kao i pri rekonstrukcijama postojećih. Kroz kolegije se studentima otvara mogućnost vlastite kreativnosti i pristupa rješavanju tehničkih problema u svezi procesne opreme, ali i cjelokupnog tehnološkog procesa. Prije svega, to se odnosi na ekonomsko-tehničke aspekte projekta pri čemu se naglašava važnost održivog razvoja i proizvodnje u svim fazama procesa. Studenti se također upoznaju s osnovnim programskim paketima koji se koriste u projektiranju procesa, odnosno procesne opreme.
U skupini predmeta Tehnologija, studenti se upoznaju s temeljim znanjima iz područja predmetnih tehnologija, pri čemu se naglasak stavlja na površinsko aktivnu kemiju i primjenu površinsko aktivnih tvari te na ekstrakciju biljnih materijala. Isto tako, studenti se upoznaju s osnovama razvoja proizvoda i procesa te jediničnim operacijama koje se primjenjuju u proizvodnji pojedinih proizvoda, odnosno grupa proizvoda. Na taj način studentima koji započinju raditi u navedenim industrijama treba puno manje vremena za preuzimanje potpune odgovornosti u pojedinim fazama razvoja, kontrole i vođenja industrijskih procesa.
 

Predsjednik Katedre:
prof. dr. sc. Darko Velić

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

  • Elementi strojeva
  • Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa
  • Projektiranje uređaja u prehrambenoj  industriji
  • Projektiranje uređaja u procesnoj industriji
  • Tehnološko projektiranje
 

 

Naslovnica Zavod za procesno inženjerstvo Katedra za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale