Katedra za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo

U okviru kolegija Katedre za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo studenti stječu osnovna znanja o načelima i principima termodinamike, zakonu o održanju mase i energije, te primjene ovih zakona u kemijsko inženjerskim analizama i računanjima.  
Studentima se prenose teorijske osnove za rad s industrijskim rashladnim postrojenjima i hlađenjem u tehnološkim procesima, te s proizvodnjom tehničke i tehnološke pare.
Studenti se upoznaju s vrstama i mjestima korištenja energije, vrstama gubitaka energije i načinima poboljšanja procesa, te im se ukazuje na toplinska i kemijska opterećenja okoliša. Pored toga, cilj im je ukazati i na mogućnosti uštede energije, te ekološke aspekte racionalizacije primjenom nekonvencionalnih izvora energije.
Studenti stječu znanja iz primjene metoda za rješavanje problema industrijske energetike koji se temelje na termodinamičkim svojstvima i osnovnim energetskim podatcima za različite procese pri čemu se izvode energetski proračuni i analiziraju mogućnosti optimizacije.
Studenti se upoznaju s osnovama kemijskog i biokemijskog reakcijskog inženjerstva, te temeljnim principima i potrebnom metodologijom za razvoj i izvedbu kemijskih i biokemijskih reaktora.

 

Predsjednik Katedre:

izv. prof. dr. sc. Sandra Budžaki

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 • Inženjerska termodinamika
 • Tehnička fizika

  

 

 • Bilanca tvari i energije
 • Energetika
 • Energija i okoliš
 • Industrijska ekologija
 • Kemijski i biokemijski reaktori
 • Racionalizacija energetskih utrošaka
 • Termotehnika
 • Izabrana poglavlja iz termotehnike
 • Racionalizacija energetskih utrošaka u procesima prehrambene industrije

 

Naslovnica Zavod za procesno inženjerstvo Katedra za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo