Katedra za tehnološke operacije

U  okviru kolegija Katedre za tehnološke operacije studenti stječu znanja iz područja: fenomena transporta fluida, prijenosa tvari i energije, i osnovnih mehaničko-fizikalnih zakonitosti, odnosno područja neophodnih za  razumijevanje procesnog i prehrambenog inženjerstva. Studentima se prenose teorijska znanja iz osnovnih i pomoćnih jediničnih operacija te se upoznaju s osnovnim dijelovima, principom rada i primjenom uređaja koji se najčešće koriste u provedbi pojedinih jediničnih operacija. Tijekom računskih vježbi studenti se upoznaju s rješavanjem problema koji se susreću u praksi iz područja hidrodinamike, pumpi, mehaničko-fizikalnih operacija, te operacija uz prijenos topline i tvari. Kroz laboratorijske i industrijske vježbe studenti dobivaju uvid u praktičnu implementaciju jediničnih operacija u proizvodne procese. Osim toga, studentima se prenose spoznaje o utjecaju industrije na okoliš, te mogućnostima primjene preventivnih mjera kod izgradnje ili rekonstrukcije procesnih postrojenja s ciljem zaštite okoliša.

Kroz kolegije poslijediplomskog studija studenti se upoznaju s fenomenima prijenosa topline i tvari u nestacionarnim uvjetima, naprednim tehnikama sušenja, osnovnim matematičkim metodama interpolacije, aproksimacije funkcija i numeričke integracije, te njihovom primjenom u rješavanju problema u prehrambeno- procesnom inženjerstvu.

Znanstveno-istraživački i stručni rad, kojim se bave zaposlenici katedre, u području je materije koja je obuhvaćena kolegijima na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Aktualna znanstvena istraživanja koja se provode u okviru katedre su:

·         ekstrakcija biološki aktivnih tvari iz biološki obrađenog poljoprivrednog otpada i otpada prehrambene industrije

·         sušenje organskog i anorganskog materijala

 

Predsjednik Katedre:
prof. dr. sc. Mirela Planinić

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 • Matematika I
 • Matematika II
 • Prijenos tvari i energije
 • Konstrukcijski materijali u prehrambenoj industriji

 

 

 • Jedinične operacije u prehrambenom inženjerstvu
 • Jedinične operacije u procesnom inženjerstvu
 • Procesno-ekološko inženjerstvo
 • Konstrukcijski materijali, korozija i zaštita
 • Inženjerska matematika
 • Primijenjena matematika
 • Statistika
 • Prijenos topline i tvari u procesiranju hrane
 • Numeričke metode u prehrambeno-procesnom inženjerstvu
 • Planiranje eksperimenata i obrada rezultata
 • Specijalne tehnike sušenja i suvremene sušionice u prehrambeno-procesnom inženjerstvu